Privacy beleid KPJ Jong Nederland Nuland

KPJ Jong Nederland Nuland verwerkt persoonsgegevens en wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Wij zijn aangesloten bij de provinciale overkoepelende organisatie KPJ Brabant. Derhalve is een gedeelte van het privacy beleid van KPJ Brabant ook op KPJ jong Nederland Nuland van toepassing.
Je vindt het privacy beleid van KPJ Brabant op hun website www.kpjbrabant.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn (een combinatie van) gegevens die iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je naam, adres of leeftijd, maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Personen die op dit moment lid zijn (huidige leden)
  • Personen die ooit een lidmaatschap hebben gehad (oud leden)
  • Personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben
  • Personen die zich hebben aangemeld voor een evenement of activiteit
  • Personen die op een andere manier een relatie met onze vereniging hebben en daardoor bij ons geregistreerd staan


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de correcte afhandeling van je persoonsgegevens.
Binnen het bestuur is er een gegevensbeheerder aangesteld die je persoonsgegevens verwerkt.
Je kunt de gegevensbeheerder per e-mail bereiken via ruutseb.[antispam].@kpjjongnederland.nl.

Wij verwerken de persoonsgegevens in een beveiligde online omgeving.
Hiervoor is met de leverancier van het systeem een verwerkersovereenkomst afgesloten.
In de verwerkersovereenkomst is onder andere afgesproken dat de leverancier van het systeem zorg draagt voor de technische werking van het systeem en de persoonsgegevens op de best mogelijke manier zal beveiligen. Ook zal de leverancier de gegevens nooit zelf gaan gebruiken dan wel afgeven of doorverkopen aan derden.

Ook KPJ Brabant verwerkt de persoonsgegevens van onze leden in hun eigen online beveiligde omgeving. Je vindt hun privacy verklaring over hoe zij met deze gegevens omgaan terug op www.kpjbrabant.nl.

Waarvoor verwerken KPJ Jong Nederland Nuland en KPJ Brabant persoonsgegevens?
Als je lid wilt worden van KPJ Jong Nederland Nuland, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, je informeren over onze activiteiten, je informeren over de laatste ontwikkelingen en zorg dragen voor je verzekering.

Er zijn ook een aantal praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie of voor statistische analyses.

Wij kunnen je op elke manier die bij ons bekend is benaderen. Bij voorkeur wordt er gebruik gemaakt van e-mail. Je hebt altijd de mogelijkheid om aan te geven niet benaderd te willen worden, bijvoorbeeld door je uit te schrijven voor e-mail nieuwsbrieven.
Indien je persoonsgegevens zijn verkregen door middel van aanmelding voor een activiteit of evenement, gebruiken wij je gegevens alleen voor organisatorische en informatieve doeleinden aangaande de activiteit en eventuele volgende edities van deze of soortgelijke activiteiten.

Welke persoonsgegevens verwerkt KPJ Jong Nederland Nuland van mij?
Wij verwerken de gegevens die je ons op het aanmeldformulier hebt aangeleverd.
Daarnaast kan het zijn dat er naar verloop van tijd nog extra gegevens door ons, of door jezelf zijn gewijzigd of toegevoegd, bijvoorbeeld bij een nieuwe adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Wij verwerken in eerste instantie alleen je geslacht, voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, straat, huisnummer + toevoeging, postcode, woonplaats, geboortedatum en bankrekeningnummer + tenaamstelling.

Verwerkt KPJ Jong Nederland Nuland ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet of met jouw toestemming. Gegevens betreffende gezondheid kunnen (met jouw toestemming) bijvoorbeeld worden vastgelegd om hier tijdens activiteiten rekening mee te houden.

Hoe gaat KPJ Jong Nederland Nuland met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Na uitschrijving worden er nog beperkt gegevens van je bewaard, om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren, of om bijvoorbeeld oud leden te kunnen informeren over een reünie. Niet langer relevante informatie, zoals bijvoorbeeld bankgegevens, zullen worden verwijderd.

Indien wij gegevens voor een ander doel willen gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van KPJ Jong Nederland Nuland heeft de mogelijkheid je ledengegevens in te zien.
Zij zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring waardoor gegevens niet zomaar in verkeerde handen terecht kunnen komen. Om hun taken uit te kunnen voeren kunnen er tussen bestuursleden persoonsgegevens worden uitgewisseld. Ook kunnen commissies in beperkte mate ledengegevens aangereikt krijgen, wanneer het door het bestuur akkoord is bevonden dat een commissie deze gegevens nodig heeft voor de uitvoering van haar taken, bijvoorbeeld bij een reünie-commissie.

Persoonsgegevens kunnen (tijdelijk) zijn opgeslagen op computersystemen of via clouddiensten van bestuurs- of commissieleden.

Een gedeelte van de gegevens die bij ons bekend zijn zullen wij uitwisselen met KPJ Brabant, zodat zij bijvoorbeeld zorg kunnen dragen voor de verzekeringen van onze leden. KPJ Brabant en organisaties waar zij mij samenwerkt hebben daarom ook inzicht in (een gedeelte van) je persoonsgegevens.

Kan ik zien welke gegevens KPJ Jong Nederland Nuland van mij verwerkt?
Via onze website www.kpjjongnederland.nl kun je inloggen met jouw persoonlijke inloggegevens.
Je ziet dan meteen welke gegevens wij van jou in het systeem hebben staan. Ook kun je eventuele verouderde gegevens direct bijwerken. Mocht je (nog) niet kunnen inloggen op de website, dan kun je een inlogaccount aanvragen, of je bij ons bekende gegevens per e-mail opvragen via de gegevensbeheerder. Stuur in beide gevallen een e-mail naar ruutseb.[antispam].@kpjjongnederland.nl.

Foto’s / video's 
Tijdens activiteiten kunnen er foto’s en/of video's worden gemaakt, ter promotie van KPJ Jong Nederland Nuland. Deze foto’s en/of video's kunnen verspreid worden via diverse kanalen en kunnen, direct of op een later moment, zowel online als offline gebruikt worden ter promotie of bijvoorbeeld in een collage of uitnodiging. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit voorafgaand aan de activiteit aangeven bij de organisatie of bij de fotograaf.

Indien je bezwaar hebt tegen een foto die online is geplaatst op een van onze kanalen, waarop je duidelijk herkenbaar bent, dan kun je hiervoor per e-mail een verzoek tot verwijdering indienen. Stuur hiervoor een e-mail naar ruutseb.[antispam].@kpjjongnederland.nl. Wij nemen je verzoek dan zo snel mogelijk in behandeling.

Cookies / IP-adressen
De website van KPJ Jong Nederland Nuland maakt gebruikt van cookies om gegevens op te slaan of om te controleren of je bent ingelogd, bijvoorbeeld om je eigen gegevens te raadplegen. Ook wordt er gebruik gemaakt van cookies om website statistieken te kunnen bijhouden. Ook kan je IP adres worden opgeslagen voor statistische informatie of om misbruik tegen te gaan.

Misbruik / datalek
Wanneer gegevens in verkeerde handen terecht zijn gekomen spreekt men van een datalek. Indien de kans bestaat dat een datalek wordt misbruikt tegen natuurlijke personen hebben wij de plicht om de Autoriteit Persoonsgegevens en onze leden hiervan op de hoogte te stellen. Indien zich een datalek voordoet binnen een andere organisatie welke persoonsgegevens van onze leden verwerkt, dient deze organisatie ons op de hoogte te stellen wanneer het risico bestaat dat het datalek tegen onze leden misbruikt gaat worden. Het bestuur van KPJ Jong Nederland Nuland zal in het geval van een datalek besluiten welke vervolgstappen er moeten worden genomen om de schade te beperken en om herhaling te voorkomen. Vermoed je zelf ergens een datalek, dan wordt het bestuur hier ook graag van op de hoogte gesteld.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Indien je bezwaar wilt maken over de verwerking van je persoonsgegevens, of bij vragen of klachten kun je contact opnemen met het bestuur via ruutseb.[antispam].@kpjjongnederland.nl.

Wijzigingen privacy beleid
KPJ Jong Nederland Nuland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. De meest recente versie van het privacy beleid vind je altijd op onze website www.kpjjongnederland.nl.

Activiteiten:

Voor Nuland

Voor onze volwassen leden

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria

Voor onze jeugd

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria